Test–tér–képek kortárs műfajokban: Makai Péter Kristóf (Budapest)

Időpont: 2017. november 21., kedd, 18:00

Helyszín: 1088. Budapest, Múzeum krt. 4-6. Ifjúsági épület, III. em. (Pesti Bölcsész Akadémia)

Blogbejegyzés

Facebook-esemény

"A Kultúra- és Identitásnarratívák kutatócsoport kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:
Test–tér–képek kortárs műfajokban

Az előadók a Kultúra- és Identitásnarratívák Kutatócsoport tagjai, akik más-más elméleti háttér felől közelítenek test és tér kapcsolatához. A test megjelenítési és értelmezési lehetőségeit vizsgáljuk különböző terekben és műfajokban: irodalomban, képregényben, filmben és videojátékban. Úgy tapasztaljuk, hogy a test aktív részvétele a jelentésalkotásban a kortárs irodalom-, média- és kultúratudományok egyik meghatározó kérdése. A kurzus célja, hogy bemutassuk, hogyan jelenik meg a test és a tér dinamikája a kortárs anglisztikai kutatások szerteágazó irányaiban. A négy előadás négy területet fed le: a neuropszichológiai narratológiát, a posztkoloniális városi tereket, a képregényolvasást és a virtuális avatárok világát; a felvetett kérdések metszéspontjában azonban mindig a test mint viszonyítási pont áll. Az előadók, ahol csak lehetséges, magyar nyelven is publikált művekre támaszkodva mutatják meg a legújabb eredményeket, és fontosnak tartják, hogy az eredendően angol nyelvű szakirodalmat a magyar közönség számára bemutassák.

Anyagtalan test és lélek: Avatárok a számítógépes játékokban – Makai Péter Kristóf
A videojátékok, bár a valós világ szimulációi, igazából még nem rendelkeznek minden helyzetben élethű fizikai szimulációval. A játékos irányította szereplő belelóg egy kősziklába vagy áthatol a falakon, egy robbanás elképesztő magasságokba repíti az ellenfelet, a tankok repülni tudnak – egyszóval a fiktív történet egy fiktív fizikai világban is játszódik, ahol a kód a törvény. Ez az előadás a lehetetlen fizikájának vizsgálatára vállalkozik: a játékos tér és karakter találkozásának metszéspontjában kívánom bemutatni, hogy a lélek és az elmesélt történet ábrázolásának milyen fizikai korlátai vannak, és mi történik, amikor ezeket a korlátokat áthágjuk."


Megjegyzések