Test–tér–képek kortárs műfajokban: Gyuris Kata (Budapest)

Időpont: 2017. november 27., hétfő, 18:00

Helyszín: 1088. Budapest, Múzeum krt. 4-6. Ifjúsági épület, III. em. (Pesti Bölcsész Akadémia)

Blogbejegyzés

"A Kultúra- és Identitásnarratívák kutatócsoport kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:
Test–tér–képek kortárs műfajokban

Az előadók a Kultúra- és Identitásnarratívák Kutatócsoport tagjai, akik más-más elméleti háttér felől közelítenek test és tér kapcsolatához. A test megjelenítési és értelmezési lehetőségeit vizsgáljuk különböző terekben és műfajokban: irodalomban, képregényben, filmben és videojátékban. Úgy tapasztaljuk, hogy a test aktív részvétele a jelentésalkotásban a kortárs irodalom-, média- és kultúratudományok egyik meghatározó kérdése. A kurzus célja, hogy bemutassuk, hogyan jelenik meg a test és a tér dinamikája a kortárs anglisztikai kutatások szerteágazó irányaiban. A négy előadás négy területet fed le: a neuropszichológiai narratológiát, a posztkoloniális városi tereket, a képregényolvasást és a virtuális avatárok világát; a felvetett kérdések metszéspontjában azonban mindig a test mint viszonyítási pont áll. Az előadók, ahol csak lehetséges, magyar nyelven is publikált művekre támaszkodva mutatják meg a legújabb eredményeket, és fontosnak tartják, hogy az eredendően angol nyelvű szakirodalmat a magyar közönség számára bemutassák.

Idegen testek: Dél-afrikai városi disztópiák – Gyuris Kata
A dél-afrikai irodalom populárisabb (disztópia, cyberpunk és urban fantasy) vonulatai bár látszólag teljesen új világokba kalauzolják az olvasót, valójában az ország múltját, illetve jelenét igyekszenek kérdőre vonni. Az előadásban tárgyalt művek (Lauren Beukes Zoo City és Moxyland című regényei, valamint Neill Blomkamp District 9 című filmje) mind eredeti módon jelenítik meg dél-afrikai nagyvárosok disztópikus képeit - olyan múltakat, jeleneket és lehetséges jövőket, melyekben a másság, s legfőképpen a testi-lelki különbözőség meghatározó motívummá válik. Az előadásban azt kívánom bemutatni, hogy az idegenné tett testek milyen szerepet tölthetnek be a megváltozott városi téren belül, illetve hogy Beukes és Blomkamp disztópiái miként befolyásolhatják a világról alkotott képünket."


Megjegyzések